Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2015

somethingwentwrong
Dziękuję!

Inny człowieku zupy, przytul się mocno, to ważne, żeby samego siebie przytulać.
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy
somethingwentwrong
4944 a2a0

Prof. Chazan poleca
somethingwentwrong
8610 87e5
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
somethingwentwrong
Najbardziej odczujesz brak jakiejś osoby, kiedy będziesz siedział obok niej i będziesz wiedział, że ona nigdy nie będzie twoja.
— G.G. Márquez
Reposted fromunr-eal unr-eal viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo
somethingwentwrong
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viapastelina pastelina
somethingwentwrong
Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra Krystyno. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko.
— M.Hłasko
Reposted fromkonwalia konwalia viapastelina pastelina
somethingwentwrong
somethingwentwrong
somethingwentwrong
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viamilostki milostki
somethingwentwrong
0294 782d
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viamilostki milostki
somethingwentwrong
Nie mam zamiaru być twoim ładnym wspomnieniem, ogrzewającym cię w zimie życia.
— pan Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamilostki milostki
somethingwentwrong
8285 8c13
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamilostki milostki

January 25 2015

somethingwentwrong
„All you need is love”. Triumf liryki nad rzeczywistością.
— pokolenieikea
Reposted bysadworlderedvareth

January 21 2015

somethingwentwrong
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Bolesław Prus "Lalka"

January 16 2015

somethingwentwrong
overly attached? 
Reposted bypastelina pastelina

January 11 2015

somethingwentwrong
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko

January 08 2015

somethingwentwrong
9795 df9b 500
Reposted byoneisdarkoneislightkittiesmamafallenangel69

January 05 2015

somethingwentwrong
8302 0331
Reposted frompussyporn pussyporn viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl